Đồng hồ đếm ngược trực tuyến

Đồng hồ tính giờ trực tuyến đơn giản miễn phí với nhiều chuông báo thức như tiếng bom, tiếng chuông, và tiếng còi. Tạo một đồng hồ đếm ngược theo giây, phút, và giờ.

Thời lượng đặt giờ?

Đồng hồ đếm ngược 1 phút
Đồng hồ đếm ngược 5 phút
Đồng hồ đếm ngược 10 phút
Đồng hồ đếm ngược 15 phút
Đồng hồ đếm ngược 20 phút
Đồng hồ đếm ngược 30 phút

Chọn âm báo khi đếm ngược kết thúc?

Thời gian còn lại

Cách cài đồng hồ đếm ngược?

  1. Đặt thời gian bằng cách hiệu chỉnh các ô phút, giây hoặc đơn giản là nhấp vào thời gian bên trên.
  2. Chọn âm báo khi đếm ngược kết thúc. Âm báo có thể nghe thử ngay lập tức.
  3. Nhấn nút “Bắt đầu đếm ngược”. Nhìn vào đồng hồ đếm ngược, bạn sẽ thấy phần thời gian còn lại.
  4. Có thể “Tạm dừng/Tiếp tục đếm ngược”. Sau khi kết thức, Nhấn nút “Đếm ngược từ đầu” để cài đặt lại ban đầu
Bạn có đề xuất? Vui lòng viết tại đây: