Đồng hồ bấm giờ trực tuyến

Đồng hồ bấm giờ miễn phí và dễ sử dụng với các nút bắt đầu, tạm dừng, bấm lại và các tính năng theo vòng chạy, không yêu cầu flash.

Đồng hồ bấm giờ online

Số vòng Thơi gian vòng Tổng thời gian

Đồng hồ bấm giờ hoạt động thế nào?

  1. Nhấn nút “Bắt đầu” trên cùng sẽ bắt đầu hẹn giờ đang chạy và nhấn nút lần thứ hai “Tạm dừng” để dừng nó, để lại thời gian đã trôi qua được hiển thị.
  2. Khi nhấn nút “Vòng” trong khi đồng hồ đang chạy, để ghi lại thời gian phân chia hoặc thời gian ghép.
  3. Nhấn nút “Bấm lại” đặt lại đồng hồ bấm giờ về 0.

Đồng hồ báo thức online?

  • Đồng hồ báo thức trực tuyến miễn phí, đặt báo thức dễ dàng trên máy tính để đánh thức bạn đúng giờ và không để bạn ngủ quên qua giờ đi làm, đến trường hay những việc quan trọng khác.
Bạn có đề xuất? Vui lòng viết tại đây: